Printen en opslaan als pdf

- Cookies en andere trackingtechnologieën bij gebruik van de website van Parship

- Trackingtechnologieën bij gebruik van de app van Parship

Versie: 19.08.2020


Cookies en andere trackingtechnologieën bij gebruik van de website van Parship

Cookies & tracking

Behalve de in het Privacystatement genoemde verwerking van persoonsgegevens worden bij het gebruik van de website van Parship tijdens of na uw bezoek cookies opgeslagen op uw apparaat.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden wanneer u een website bezoekt en worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. Als de overeenkomstige internetpagina wordt opgehaald, verzendt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk.

Ook technologieën van derden zoals scripts, pixels en tags die Parship voor promotionele doeleinden koppelt aan zijn website, plaatsen cookies op uw apparaat.

Bepaalde cookies worden automatisch gewist na afloop van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies), andere worden gedurende een vooraf bepaalde tijd of permanent opgeslagen in de browser van de gebruiker en wissen zichzelf vervolgens (de zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

Welke cookies gebruikt Parship in het algemeen?

Afhankelijk van de functie en het doel worden cookies bij Parship ingedeeld in verschillende categorieën.

Essentiële cookies

Bepaalde cookies zijn vereist om ons online aanbod veilig en gemakkelijk te gebruiken. Deze categorie bevat bijv.

 • Cookies die dienen voor de identificatie resp. authentificatie van onze gebruikers en cookies in relatie tot een veilig authentificatieproces (Secure Authentication Process);
 • Cookies ter waarborging van de veiligheid van informatietechnische systemen van Parship,
 • Cookies ter bestrijding van misbruik en voorkoming van bedrog;
 • Cookies die bepaalde gegevens van gebruikers tijdelijk opslaan;
 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan.

Door deze cookies kunt u veilig over onze website surfen en de functies zoals gewenst gebruiken. Zonder deze cookies kunnen essentiële diensten van Parship niet beschikbaar worden gesteld. Wij zetten cookies alleen in als u onze website bezoekt. Ze worden doorgaans na het sluiten van uw browser gewist. Bovendien worden deze cookies zo gebruikt om bij aanmelden met uw mobiele apparaat de geoptimaliseerde weergave van de website op te roepen, zodat uw geheugen niet onnodig wordt belast.

Rechtsgrond is het legitiem belang van Parship en de leden van Parship dat de service van Parship veilig en eenvoudig kan worden gebruikt en de kwaliteit van onze website en de content daarvan voortdurend worden verbeterd.

Voor het gebruik van de “essentiële” cookies is geen toestemming vereist. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte “essentiële” cookies vindt u hier.

Functionele cookies

Met “functionele” cookies, kunnen wij het gebruiksgedrag (bijv. de reclamebanners waarop geklikt is, bezochte subsites, zoekopdrachten) van onze gebruikers vastleggen. Hierbij verzamelen wij informatie over hoe Parship-leden en gebruikers met onze website omgaan. Zo zien wij welke sites zijn bezocht en kunnen wij ons een volledig beeld vormen van de gebruikersactiviteiten op onze website.

In deze categorie vallen bijv.

 • Cookies om producten te ontwikkelen en te verbeteren,
 • Cookies voor marktonderzoek, om kennis te vergarenover de doelgroepen.
 • Cookies om gepersonaliseerde contentprofielen aan te maken,
 • Cookies om gepersonaliseerde content te selecteren,
 • Cookies om contentprestaties te meten.

Het doel bij het gebruik van “functionele” cookies is de prestaties van de website te verbeteren en het Parship-platform af te stemmen op de behoeften van de gebruikers om Parship gebruikersvriendelijker te maken. Ook hebben wij statistische informatie nodig over het gebruik van ons internetaanbod en voeren wij reikwijdtemetingen uit die wij in statistische vorm beoordelen en daarmee marktbreed vergelijkbare cijfers krijgen. Met behulp van cookies of door beoordeling van de logbestanden stellen wij in dit verband gebruiksprofielen op. Hierbij gebruiken wij doorgaans de IP-adressen van de gebruikers hetzij helemaal niet of we korten deze gelijk na verzamelen in.

Deze “functionele” cookies garanderen nuttige functies. Zo slaan wij informatie op (bijv. gebruikersnamen en taalkeuze) die helemaal op u is afgestemd. Of wij gebruiken cookies om de door u gewenste functies te activeren. Het gebruik van zulke cookies vindt pas plaats als de bijbehorende functie is geactiveerd of door u is opgevraagd.

Omdat wij u een website willen bieden die is gericht op optimale gebruikersvriendelijkheid worden “functionele” cookies doorgaans geactiveerd zodra u onze website bezoekt. U kunt deze cookies echter op elk moment uitschakelen, hetzij via de beschikbare interfaces of via de instellingen in uw browser. Gegevens die met behulp van “Functionele” cookies worden verzameld kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of uw activiteiten op andere websites te volgen.

Rechtsgrond voor het gebruik van “functionele” cookies is enerzijds het legitiem belang van Parship kennis over de marktwaarde van de Parship-website in directe vergelijking met websites van derden te vergaren. Het legitiem belang komt verder voort uit de economische beoordeling van de uit de reikwijdtemeting resulterende inzichten. Anderzijds is de rechtsgrond uw toestemmingsverklaring. Deze geldt bijvoorbeeld voor de vorming van gebruikerscategorieën, de basis voor op interesses toegesneden reclamemiddelen of promotionele maatregelen.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte ”functionele” cookies vindt u hier. Hier krijg u ook een overzicht van welke cookies al bij het bezoek aan onze website zijn ingeschakeld.

Bij tools die werken met Opt-Outcookies moet rekening worden gehouden met het feit dat de Opt-Outfunctie apparaat- resp. browserspecifiek is en in principe alleen voor het op dat moment gebruikte apparaat of de gebruikte browser geldt. Als u meerdere apparaten resp. browsers gebruikt, moet u de Opt-Out op elk afzonderlijke apparaat en in elke gebruikte browser instellen.

Afzet Cookies (Marketing Cookies)

Wij gebruiken cookies ook voor reclamedoeleinden (“afzet” cookies). De met behulp van cookies aangemaakte profielen betreffende het gebruikersgedrag ( bijv. de reclamebanners waarop is geklikt, het aantal bezochte webpagina's, ingevoerde zoekopdrachten) gebruiken wij om u reclame aan te bieden of een aanbod te doen die op uw interesses zijn toegesneden (“op interesses gebaseerde reclame”).

In deze categorie vallen bijv.

 • Cookies voor de selectie van basic advertenties,
 • Cookies om een gepersonaliseerd advertentieprofiel aan te maken,
 • Cookies om gepersonaliseerde advertenties te selecteren,
 • Cookies om advertentieprestaties te meten.

Wij staan in dit verband ook andere bedrijven toe gegevens van onze gebruikers te verzamelen met behulp van reclamecookies of pixels. Dit stelt ons en derden in staat om gebruikers van onze onlinedienst op interesse gebaseerde advertenties te tonen, op basis van een analyse van hun gebruiksgedrag (zoals aangeklikte banneradvertenties en bezochte subpagina's) als geheel en niet beperkt tot onze onlinedienst. Voor de succesmeting van deze reclamecampagnes (zogenoemde conversietracking) geven wij trackingegevens ook door aan derden (bijvoorbeeld Google en Microsoft). Ten slotte maken “afzet“ cookies het ons mogelijk met behulp van tools als Google Analytics, logbestanden te analyseren en hierover gebruiksprofielen op te stellen.

Verantwoordelijke autoriteit voor de verwerking van gegevens in relatie tot de tools is de betreffende provider tenzij wij anders hebben aangegeven. De providers van de tools geven informatie over de eerdergenoemde doeleinden eventueel ook door aan derden. De tools verwerken IP-adressen van de gebruikers hetzij helemaal niet of korten deze gelijk na verzamelen in. U vindt bij elke tool informatie over de aanbieder en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen van gegevens met behulp van deze tools.

Rechtsgrond voor het verzamelen en analyseren van gebruiksgedrag voor de op interesses gebaseerde reclame (uitsluitend producten van PE Digital GmbH) is de toestemming van de gebruiker. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid de daar genomen beslissing te wijzigingen en zijn verleende toestemming te herroepen.

Een overzicht en meer informatie over de door ons gebruikte ”afzet” cookies vindt u hier.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot “Cookies”

 • Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemmingsverklaring van de betrokken persoon krijgen, is artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrond.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van het contract van Parship (Basis- of Premium-lidmaatschap) dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
 • Is de verwerking voor waarborging van een legitiem belang van Parship of een derde zoals zijn leden vereist en zijn de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betrokkenen niet superieur aan het eerstgenoemde belang dan dient artikel 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het legitiem belang, dan hebt u eveneens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 AVG.

Hoe kunt u het gebruik van cookies, beheren, voorkomen of cookies wissen?

Parship biedt u in het kader van een Consent Management (“Cookie Banner”) de mogelijkheid volgens uw instructies over het instellen van cookies te beslissen. U hebt op elk moment de mogelijkheid de daar genomen beslissing te wijzigen en de eventueel verleende toestemming achteraf te herroepen. Daarvoor kunt u hier de instellingsmogelijkheden oproepen.

Voor het Consent Management maken wij gebruik van het Usercentrics Consent Management platform (Usercentrics) van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland. Usercentrics verzamelt logbestandsgegevens en toestemmingsinformatie met behulp van JavaScript. Door JavaScript kunnen wij de gebruiker informeren over zijn toestemmingsverklaring voor bepaalde cookies en andere technologieën op onze website en hoe deze kunnen worden opgevraagd, beheerd en gedocumenteerd.

U kunt de uitvoering van JavaScript op elk moment door bijbehorende instellingen blijvend van uw browser verwijderen waardoor ook Usercentrics JavaScript niet kan uitvoeren. Meer informatie over de privacyprocedures van Usercentrics vindt u hier.

U kunt de cookie-instellingen op onze website beheren via bovengenoemde functies maar ook door wijzigen van uw browserinstellingen (activeren/deactiveren en wissen). U kunt uw cookies via de meeste browsers beheren door of alle cookies te accepteren of afwijzen of alleen bepaalde soorten cookies te accepteren. Hoe u de cookies beheert en verwijdert vindt u onder Help van uw browser.

Als u uw cookie-instellingen wijzigt, worden bepaalde cookies geblokkeerd. Het kan zijn dat u dan enkele functies van onze website niet volledig kunt gebruiken. Ook kunnen wij mogelijk enige content niet beschikbaar stellen die u eerder wel hebt gezien of gebruikt.

Cookies en trackingmechanismen in het bijzonder

Hier vindt u een compleet overzicht van alle cookies en trackingmechanismen die op onze website worden gebruikt. U vindt hier behalve de beschrijving van de verschillende cookies en andere trackingmechanismen ook nog het gebruiksdoel en andere belangrijke informatie.

Ga voor meer informatie en hulp met betrekking tot webtrackingmechanismen naar www.YourOnlineChoices.com.

Bijlage: Technische informatie cookies

Internet Explorer:

Instructies op https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

Instructies op https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Google Chrome:

Instructies op https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari:

Instructies op https://help.apple.com/safari/mac/8.0/?lang=nl%23/sfri11471#/sfri11471

Trackingtechnologieën bij gebruik van de app van Parship

Parship heeft statistische informatie over het gebruik van onze Parship-app nodig om deze gebruikersvriendelijker te maken, metingen en marktonderzoek te doen en relevante advertenties voor u te tonen. Voor dit doel werken we samen met verschillende serviceproviders en gebruiken we app-analysetools.

Welke trackingtechnologieën gebruikt Parship in het algemeen?

Afhankelijk van de functie en het doel worden trackingtechnologieën bij Parship ingedeeld in verschillende categorieën.

Essentiële trackingtechnologieën

Afhankelijk van de functie en het doel worden trackingtechnologieën bij Parship ingedeeld in verschillende categorieën.

 • Trackingtechnologieën die dienen voor de identificatie resp. authentificatie van onze gebruikers en trackingtechnologieën in relatie tot een veilig authentificatieproces (Secure Authentication Process);
 • Trackingtechnologieën ter waarborging van de veiligheid van informatietechnische systemen van Parship,
 • Trackingtechnologieën ter bestrijding van misbruik en voorkoming van bedrog;
 • Trackingtechnologieën die bepaalde gegevens van gebruikers tijdelijk opslaan;
 • Trackingtechnologieën die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan.

Door deze trackingtechnologieën kunt u veilig gebruik maken van onze app en de functies zoals gewenst gebruiken. Zonder deze trackingtechnologieën kunnen essentiële diensten van Parship niet beschikbaar worden gesteld. Wij zetten trackingtechnologieën alleen in als u onze app bezoekt.

Rechtsgrond is het legitiem belang van Parship en de leden van Parship dat de service van Parship veilig en eenvoudig kan worden gebruikt en de kwaliteit van onze app en de content daarvan voortdurend worden verbeterd.

Voor het gebruik van de “essentiële” trackingtechnologieën is geen toestemming vereist. Ze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Functionele trackingtechnologieën

Met “functionele” trackingtechnologieën, kunnen wij het gebruiksgedrag van onze gebruikers vastleggen.

Hierbij verzamelen wij informatie over hoe Parship-leden en gebruikers met onze app omgaan. Zo zien wij welke sites zijn bezocht en kunnen wij ons een volledig beeld vormen van de gebruikersactiviteiten op onze app.

In deze categorie vallen bijv.

 • Trackingtechnologieën voor marktonderzoek, om kennis te vergaren over de doelgroepen.
 • Trackingtechnologieën om gepersonaliseerde contentprofielen aan te maken,
 • Trackingtechnologieën om gepersonaliseerde content te selecteren.

Het doel bij het gebruik van “functionele” trackingtechnologieën is de prestaties van de app te verbeteren en het Parship-platform af te stemmen op de behoeften van de gebruikers om Parship gebruikersvriendelijker te maken. Ook hebben wij statistische informatie nodig over het gebruik van ons internetaanbod. Met behulp van trackingtechnologieën stellen wij in dit verband gebruiksprofielen op.

Deze “functionele” trackingtechnologieën garanderen nuttige functies. Zo slaan wij informatie op die helemaal op u is afgestemd. Of wij gebruiken trackingtechnologieën om de door u gewenste functies te activeren. Het gebruik van zulke trackingtechnologieën vindt pas plaats als de bijbehorende functie is geactiveerd of door u is opgevraagd.

Omdat wij u een app willen bieden die is gericht op optimale gebruikersvriendelijkheid worden “functionele” trackingtechnologieën doorgaans geactiveerd zodra u onze app bezoekt. U kunt deze trackingtechnologieën echter op elk moment uitschakelen. Gegevens die met behulp van “Functionele” trackingtechnologieën worden verzameld kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of uw activiteiten op andere apps te volgen.

Rechtsgrond voor het gebruik van “functionele” trackingtechnologieën is het legitiem belang van Parship kennis over de marktwaarde van de Parship-app in directe vergelijking met apps van derden te vergaren. Het legitiem belang komt verder voort uit de economische beoordeling van de uit de reikwijdtemeting resulterende inzichten.

Afzet trackingtechnologieën (Marketing trackingtechnologieën)

Wij gebruiken trackingtechnologieën ook voor reclamedoeleinden (“afzet” trackingtechnologieën). De met behulp van trackingtechnologieën aangemaakte profielen betreffende het gebruikersgedrag ( bijv. de reclamebanners waarop is geklikt, het aantal bezochte webpagina's, ingevoerde zoekopdrachten) gebruiken wij om u reclame aan te bieden of een aanbod te doen die op uw interesses zijn toegesneden (“op interesses gebaseerde reclame”).

In deze categorie vallen bijv.

 • Trackingtechnologieën voor de selectie van basic advertenties,
 • Trackingtechnologieën om een gepersonaliseerd advertentieprofiel aan te maken,
 • Trackingtechnologieën om gepersonaliseerde advertenties te selecteren,
 • Trackingtechnologieën om advertentieprestaties te meten.

Wij staan in dit verband ook andere bedrijven toe gegevens van onze gebruikers te verzamelen met behulp van reclametrackingtechnologieën. Dit stelt ons en derden in staat om gebruikers van onze onlinedienst op interesse gebaseerde advertenties te tonen, op basis van een analyse van hun gebruiksgedrag (zoals aangeklikte banneradvertenties en bezochte subpagina's) als geheel en niet beperkt tot onze onlinedienst. Voor de succesmeting van deze reclamecampagnes (zogenoemde conversietracking) geven wij trackingegevens ook door aan derden. Ten slotte maken “afzet“ trackingtechnologieën het ons mogelijk gebruiksprofielen op te stellen.

Rechtsgrond voor het gebruik van “marketing” cookies is het legitiem belang van Parship en ook andere adverteerders op interesse gebaseerde reclame uit te spelen en de gebruikers reclame aan te bieden die op de persoonlijke interesses zijn toegesneden.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot trackingtechnologieën

 • Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemmingsverklaring van de betrokken persoon krijgen, is artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrond.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van het contract van Parship (Basis- of Premium-lidmaatschap) dient artikel 6, lid 1, punt b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
 • Is de verwerking voor waarborging van een legitiem belang van Parship of een derde zoals zijn leden vereist en zijn de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betrokkenen niet superieur aan het eerstgenoemde belang dan dient artikel 6, lid 1, punt f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het legitiem belang, dan hebt u eveneens het grondrecht, om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie daarvan, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 AVG.

Hoe kunt u het gebruik van trackingtechnologieën, beheren, voorkomen of trackingtechnologieën wissen?

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en / of de analyse van uw gegevens via onze trackingaanbieders in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar de tracking-providers.

Welke trackingtechnologieën gebruikt Parship in het bijzonder?

Parship gebruikt onder andere de volgende app-analysehulpmiddelen:

Google Analytics

Google Analytics wordt aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics met de aanvullende functie die Google biedt voor het anonimiseren van IP-adressen: hiermee worden door Google IP-adressen al binnen de EU ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen pas in de VS, maar in ieder geval altijd alleen in ingekorte vorm opgeslagen. In opdracht van Parship zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de app te evalueren, om rapporten over uw activiteit op de app op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het app- en internetgebruik aan Parship te leveren, zoals Google-Analytics rapporten over de prestaties, op basis van demografische kenmerken en interessen.

De advertentiefuncties van Google Analytics worden niet door Parship gebruikt.

Hoe Google gegevens verwerkt is hier beschreven (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider .

Google Firebase

Parship maakt gebruik van Google Analytics voor Firebase en Firebase Crashlytics van het Google Firebase-platform van Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Google Firebase heeft diverse functies. Ga voor meer informatie naar: https://firebase.google.com/products/. Deze functies hebben eventueel toegang tot persoonsgegevens van gebruikers van Parship en slaan deze gegevens op. Te denken valt daarbij aan door u aangemaakte content of informatie over de interactie met de apps. Firebase biedt ook interfaces die interactie tussen gebruikers van de app en andere diensten toestaan.

De door Parship gebruikte tools Google Analytics voor Firebase en Firebase Crashlytics registreren als datum de eerste keer dat de app wordt geopend, het verwijderen van de app, updates, een crash of hoe vaak de app wordt gebruikt. Ook worden bepaalde interessen van de gebruiker beoordeeld. Hiervoor heeft Google toegang tot de advertentie-ID van het eindapparaat.

De door Google Firebase verwerkte informatie kan in combinatie met andere Google-diensten, zoals Google-reclame, worden gebruikt. In dat geval wordt informatie zoals de Android advertentie-ID of de advertentie-ID voor iOS verwerkt om de mobiele apparaten van gebruikers te identificeren. Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google naar https://www.google.com/policies/technologies/ads. De privacyverklaring van Google vindt u op https://www.google.com/policies/privacy.

Overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten kan niet worden uitgesloten.

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider.

Adjust

We gebruiken zogenaamde Mobile-Tracking Technologies. Voor dit doel gebruiken we de app-analyseservice van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Duitsland.Met behulp van deze diensten verzamelen we statistische gegevens over het gebruik van ons aanbod om ons aanbod voortdurend te verbeteren. Als onderdeel van het gebruik van onze app, wordt informatie die door uw mobiele apparaat aan ons wordt doorgegeven verzameld en geanalyseerd. De volgende gegevens worden verzameld: IP-adres, die onmiddellijk worden gehasht, MAC-adres, gepseudonimiseerde apparaat-ID (ID voor identiteitskaart - IDFA of Google-adverteerder-ID), type browser, taal, internetserviceprovider, netwerkstatus, tijdzone, URL van de toegangs- en uitgangspagina's, gebruikte tijd en datum van toegang, clickstream-gegevens en andere statistische informatie over het gebruik van onze diensten. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Een gevolgtrekking maken voor uw persoon is daardoor voor ons niet mogelijk.

Raadpleeg het privacybeleid van adjust voor meer informatie hier (https://www.adjust.com/privacy-policy).

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider.

Google Ads

Parship maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads", een analysedienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Binnen Google-advertenties gebruiken we de volgende functies:

 • Google Ads Conversion-Tracking. Met deze tool kunnen we bepalen of u op een Parship-advertentie van Google heeft geklikt. Deze informatie wordt gebruikt om conversiecijfers voor Parship te genereren. Zo kunnen wij zien of u ons product hebt gekocht of onze app hebt gedownload.
 • Google Ads Remarketing. Met deze functie kan Parship doelgericht bezoekers van Parship-apps targeten met advertenties op andere platforms door bezoekers van Parship gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te laten zien wanneer zij andere aanbiedingen in het Google Display Netwerk bezoeken of Google's of de zoekmachine van een partner gebruiken.
 • Google Ads Similar Audience. Met deze functie kan Parship het bereik uitbreiden door advertenties te richten op gebruikers die dezelfde interesses hebben als degenen die onze app al gebruiken of van plan zijn te gebruiken. Het is ons doel om die gebruikers te bereiken die niet direct op zoek zijn naar onze producten of diensten, maar die vanwege hun kenmerken geïnteresseerd zijn in onze advertenties.

Klik hier voor meer informatie over Google-advertenties en het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

U kunt op elk moment, met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider.

Facebook

Parship wil "interest-based advertising" op Facebook presenteren en de frequentie van bepaalde advertenties beperken. Hiervoor gebruikt Parship de tool “Custom Audiences” van het sociale netwerk Facebook en die wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Facebook gebruikt een gehashte gebruikerspecifieke Facebook-ID om de Facebook-gebruiker toe te wijzen aan een “Custom Audience” (“Aangepaste doelgroepen”) volgens de regels van de Parship. Parship-advertenties worden vervolgens op Facebook getoond naar deze “Custom Audience”. Advertenties worden echter alleen weergegeven voor “Custom Audience” boven minimaal twintig verschillende gebruikers. Er kan daarom geen gevolgtrekking worden gemaakt op basis van de advertentieplaatsing over de kenmerken van de afzonderlijke gebruiker. De toewijzing voor een "Custom Audience" is maximaal 180 dagen. Deze periode begint opnieuw wanneer u onze app opnieuw bezoekt en er is een naleving van dezelfde regels voor “Custom Audience” van toepassing.

Hier vindt u informatie over gegevensbescherming op Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

U kunt op elk moment met onmiddellijke ingang, voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen, de overdracht en/of de analyse van uw gegevens via de hierboven vermelde trackingaanbieder in de app door het vinkje onderaan deze pagina onder "Sta tracking toe" te verwijderen. Als het vakje is gedeactiveerd, worden er geen gegevens verzonden naar deze tracking-provider.

Cookies en trackingmechanismen in het bijzonder

Hier vindt u een compleet overzicht van alle cookies en trackingmechanismen die op onze app worden gebruikt. U vindt hier behalve de beschrijving van de verschillende trackingmechanismen ook nog het gebruiksdoel en andere belangrijke informatie.

Gratis aanmelden en testen Gratis aanmelden

Ik ben

Ik zoek

Door te selecteren en verder te gaan met de registratie, geef je toestemming om het gezochte geslacht te verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

De Algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cookiebepalingen zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvangt u via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).
Error with static Resources (Error: 418)